NAUJIENA TELŠIUOSE!!!

Mokome vairuoti automobiliu su automatine pavarų dėže

 

Bei ruošiame A1, A2, A, B ir BE kategorijų vairuotojus, mokome papildomai.

Papildomi kursai pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams praradusiems teisę vairuoti

Naujienos


Papildomi kursai pradedantiesiems vairuotojams ir praradusiems teisę vairuoti

Būtina išankstinė registracija prieš 1-2 dienas

Papildomas vairuotojų mokymas – pradedančiųjų vairuotojų, pažeidusių kelių eismo taisyklių reikalavimus , bei motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų, mokymas.

Nuo 2014 m. liepos 1 d. įsigaliojo papildomo mokymo pakeitimai!

Nuo šiol tiek PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ, PAŽEIDUSIŲ KET REIKALAVIMĄ (-US), TIEK VAIRUOTOJŲ, KURIEMS TEISĖ VAIRUOTI ATIMTA DĖL KET PAŽEIDIMŲ, papildomo mokymo kursai nebus atskirti, t. y. vyks vienu metu.

Pradedantieji vairuotojai, pažeidę KET reikalavimą (-us), dėl kurio privaloma baigti papildomą vairuotojų mokymą, ir vairuotojai, kuriems teisė vairuoti atimta dėl KET pažeidimų, mokymo įstaigoje privalės:

 • išklausyti mokymo įstaigoje 45 minučių trukmės bendrąjį teorijos mokymo kursą;
 • išklausyti mokymo įstaigoje 90 minučių trukmės psichologijos kursą;
 • 45 minutes individualiai (su psichologu) analizuoti padarytą (-us) Kelių eismo taisyklių pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • atlikti 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą;
 • atlikti žinių patikrinimo testą.

Sudarant sutartį reikalingi dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • administracinio teismo nutartį arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis buvo atimta teisė vairuoti;
 • Atvykdamas į mokymo kursus, vairuotojas privalo turėti užpildytą pažeidimo (-ų) aprašą

 

Pažeidimo (-ų) aprašą turi sudaryti šios dalys:

 • Įvadas. Aprašoma KET pažeidimo, už kurį buvo atimta teisė vairuoti, aplinkybės (vieta (eismo įvykio vieta), situacija (gali būti schema), pažeidimo esmė.
 • Pažeidimo vertinimas. Vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, pateikia KET pažeidimo (-ų) komentarą (-us), pažeidimo (-ų) vertinimą (-us).
 • Išvados ir siūlymai. Nurodomos konkrečios siūlomos priemonės (išvardyti), kurios padėtų vairuotojams išvengti panašių pažeidimų, kita, vairuotojo, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, nuožiūra, su pažeidimu(-ais) susijusi svarbi informacija.
 • Informacijos šaltiniai. Nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais buvo remtasi rengiant pažeidimo aprašą.
 • Priedai. Pridedamos schemos, grafikai ir kita informacija, susijusi su KET pažeidimo (-ų), už kuri (-iuos) buvo atimta teisė (vieta (eismo įvykio vieta), aplinkybėmis.

Pažeidimo (-ų) aprašas rašomas ranka A4 formato (210 x 297 mm) lape lietuvių kalba. Jei vairuotojas nekalba valstybine kalba, pažeidimo (-ų) aprašas gali būti parašytas ir kita kalba, bet turi būti pateiktas vertimas į valstybinę kalbą. Puslapiai numeruojami ir susegami, titulinio lapo viršuje rašomas mokymo įstaigos, kuriai pateikiamas pažeidimo (-ų) aprašas, pavadinimas, nurodomas vairuotojo vardas, pavardė, parašas ir data. Pažeidimo (-ų) aprašą (aprašą su vertimu) vairuotojas pateikia mokymo įstaigos asmeniui, atsakingam už mokymą, prieš bendro mokymo kurso pradžią. Jei vairuotojas nekalba valstybine kalba arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai išreikšti savo minčių, mokymų metu dalyvauja vertėjas, sugebantis versti į vairuotojui suprantamą kalbą. Vairuotojas apie tai, kad jam reikalingas vertėjas, mokymo įstaigai praneša iš anksto. Vertėją, suderinusi su vairuotoju, kviečia mokymo įstaiga. Vertėjui už vertimą

Baigusiems Papildomo mokymo kursą, tą pačią dieną išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis Papildomo mokymo kurso baigimą .

Papildomų kursų kaina, pradedantiesiems vairuotojams ir praradusiems teisę vairuoti - 100 € (345.28 Lt)

Kursų laiką deriname pagal susitarimą.

Daugiau ...

Vairavimo mokykla persikėlė į naujas patalpas!

Vairavimo mokykla persikėlė į naujas patalpas, adresu Sedos g. 1A, Telšiai (už centrinio pašto).

Daugiau ...

Nauja grupė


KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į VAIRAVIMO KURSUS!

Šiuo metu vyksta registracija į naują grupę, prasidėsiančią 2017 m. rugpjūčio 14 d. Registruotis galite čia.


Atsiliepimai

Visi atsiliepimai